Így lehet rémálom az orosz vízum ügyintézése! Voltak, akik a kifizetett szállást és a repülőjegyet is elbukták.
Hívjon minket: 06 1 321 8551

Jogi nyilatkozat

Jelen online megtekinthető weboldal (a továbbiakban: Honlap) a HELLO-EURÓPA UTAZÁSI IRODA KFT.(1062 Budapest, Bajza utca 24.) (a továbbiakban: Üzemeltető) fejleszti és működteti. A Honlap az Internet közcélú hálózatán a www.orosz-vizum.hu URL alatt érhető el.

A Honlap használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket és szabályokat. A Honlap használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet. Amennyiben a felhasználási és adatvédelmi feltételeit az Üzemeltető a jövőben módosítja, a változásokat a Honlap nyitóoldalán megfelelően közzéteszi és a módosításra a felhasználók figyelmét felhívja.
A Honlap felhasználásának feltételei:

  1. 1. A Honlap megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (például az oldalak formai és tartalmi felépítésével, a tartalmi elemek elnevezésével, színelrendezésével kapcsolatos) megoldások, a Honlapon feltüntetett, felhasznált adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag az Üzemeltetőt illeti.
  2. 2. A Honlapon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában az Üzemeltető szellemi alkotását illetve szerzői jogvédelmet élvező művét képezi és az Üzemeltető külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel. Az ilyen felhasználás kizárólag magáncélból történhet és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében a Honlap felhasználója - az on-line hozzáférésen túl - kizárólag azok egyes részeinek a felhasználó által az Internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult, de kifejezetten nem jogosult az adott tartalom így többszörözött részének az újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.
  3. 3. A Honlap tartalmának a fentieken túlnyúló többszörözéséhez, másolásához vagy ezzel kapcsolatban framek használatához (vagy egyébként a Honlap tartalmának harmadik személyek által történő saját tartalomkénti feltüntetéséhez) az Üzemeltető nem járul hozzá. Kivétel ez alól a Honlap bármely elemének hivatkozások (linkek) útján történő elérhetővé tétele, mindaddig amíg a Honlap valamelyikére mutató linket tartalmazó weboldalon (linkel? weboldal) a harmadik személy felhasználó közvetlenül a Honlap mutató link mellett jól láthatóan elhelyezi a Honlap nyitóoldalára () mint az adott link megjelölt forrására mutató linket is, és ezen link megfelelő működéséről, hozzáférhetőségéről folyamatosan gondoskodik.

Felelősség a szolgáltatásért

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (elektronikus kereskedelmi törvény) rendelkezéseivel összhangban az Üzemeltető nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

A felhasználási feltételek megsértésének jogkövetkezményei

A Honlap felhasználásának feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén az Üzemeltető haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményez és megfelelő esetben megindítja az elektronikus kereskedelmi törvényben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködik.

A Honlap tartalmának az Üzemeltető írásbeli hozzájárulása nélküli felhasználása esetén, az engedély nélküli felhasználó, függetlenül a felhasznált tartalom mennyiségére és milyenségére, egységesen, az engedély nélküli felhasználástól a jogellenes felhasználás beszüntetéséig számítva napi 50.000,- forint, azaz ötvenezer forint felhasználási díjat köteles megfizetni az Üzemeltető részére.

Hívjon kedvezményes tarifával: 06 40 73 74 75