Így lehet rémálom az orosz vízum ügyintézése! Voltak, akik a kifizetett szállást és a repülőjegyet is elbukták.
Hívjon minket: 06 1 321 8551

Utazási feltételek

A Hello-Európa Utazási Iroda Kft. (Hello-Oroszország Utazási Iroda) - Székhely: 1062 Budapest, Bajza u. 24. Telefon: +36-1-321-8551, MKEH bejegyzés száma: U-000971, adószám: 14394140-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-942034, vagyoni biztosíték megkötve a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepénél - továbbiakban Utazási Iroda, az alábbi feltételek mellett vállalja az utazással kapcsolatos szolgáltatásokat. Az utazási feltételek az Utazási Iroda és az utazási szerződést aláíró (vagy megbízottja) továbbiakban Utas között létrejött utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

 1. 1. Az utazási szerződés a megrendelés Utazási Iroda által történő visszaigazolásával, az utazási szerződés Utas általi írásbeli elfogadásával és az igényelt szolgáltatásokra vonatkozó díjak/díjelőlegek megfizetésével jön létre.
 2. 2. Ha nem az Utas személyesen, hanem javára harmadik személy (megbízott) jár el az utazási szolgáltatás/ok megrendelésénél, az Utazási Iroda nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utast. E harmadik személyt az Utas képviselőjének kell tekinteni. Ez esetben az utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig az Utast terhelő kötelezettségek az Utas javára szerződést kötő harmadik személyt terhelik.
 3. 3. Utazási Iroda a vízumok beszerzésével kapcsolatosan vállalja: az Utas tájékoztatását az aktuális követelményekről (a konzulátus hivatalos honlapján feltüntetett információk alapján), a szükséges dokumentumok kitöltésében és összeállításában segítséget nyújt, a komplett vízumkérelmi dokumentációt benyújtja a konzulátuson, illetve az elkészült vízumokat elhozza onnan.
 4. 4. Az Utazási Iroda felelőssége nem terjed ki a dokumentumok és azok tartalmának hitelességére és a szolgáltatott adatokra. Az Utazási Iroda nem felel továbbá a kiállított vízum időtartamáért, az esetleges korlátozásokért, és általában semmilyen körülményért, amely a vízumot kiállító konzulátus elbírálási jogkörébe tartozik, így különösen a határidő betartásáért.
 5. 5. Utas aláírásával tudomásul veszi, hogy az elkészült vízum nem jelenti az adott országba történő belépés garanciáját, mert a határőrizeti szervek a helyszínen felmerülő egyéb okok miatt a beutazást az érvényes vízum ellenére megtagadhatják. Az Utazási Iroda felelőssége semmilyen ilyen esetben nem áll fenn.
 6. 6. Utas aláírásával tudomásul veszi, hogy a vízum érvényességének napjáig el kell hagynia az ország területét. Amennyiben ezt nem teszi meg, és 24 órán belül nem jelentkezik a hatóságoknál, hogy vízumát meghosszabbítsa, és emiatt a hatóságok, vagy bármely más szervezet bírságot, kauciót, vagy bármely más szankciót alkalmaz, azért az Utas kizárólagosan felel. Az Utazási Irodának ilyen esetekben, semmilyen fizetési- vagy az utas miatti helytállási kötelezettsége nem áll fenn. Amennyiben emiatt az Utazási Irodát mégis valamely pénzbeli helytállásra szorítanák, az Utas köteles azt akár utólag is megtéríteni!
 7. 7. Az elkészült vízumok átadása (útlevél) az Utazási Iroda 1062 Budapest, Bajza u. 24. szám alatti irodájában személyesen az Utas részére történik. Az Utas kérésére a vízumot (útlevelet) az Utazási Iroda átadja a megbízottjának is, illetve futár, posta útján is továbbítja, de a nem személyesen átadott vízumért (útlevélért) semmilyen további felelősséget nem vállal.
 8. 8. Vízumügyintézésre szóló megbízás esetén, ha az Utas a vízumkérelmi dokumentáció konzulátusi beadását követően eláll az utazástól, és így a vízum szükségtelenné válik, az Utas az Utazási Iroda teljes vízum ügyintézési díját és a teljes vízumilletéket köteles megfizetni.
 9. 9. Jelen utazási szerződés aláírásával az Utas elismeri, hogy az átvett (ide értve a már kifizetett és a még nem kifizetett repülőjegyeket is) repülőjegy az Utas által megrendelt időpontra és névre lett kiállítva. Utas aláírásával tudomásul veszi, hogy a repülőjeggyel kapcsolatos minden változtatás a légitársaság által meghatározott feltételekkel jöhet létre, a légitársaság által megállapított díjakon. A repülőjeggyel, illetve annak módosításával kapcsolatosan az Utazási Irodának semmilyen további felelőssége nem áll fenn.
 10. 10. Szállás/hotel foglalás estén az ár 40%-a (vagy ennél kevesebb, az Utazási Iroda által meghatározott összeg) az utazási szerződés megkötésekor esedékes. A hátralékot az utazás megkezdése előtt legkésőbb 15 nappal kell befizetni az Utazási Irodának, amelyről az Utazási Iroda külön értesítést nem küld. Amennyiben az Utas a meghatározott hátralékot határidőben nem fizeti be, az Utazási Irodának jogában áll a megrendelést törölni és a befizetett előleget kötbérként elszámolni.
 11. 11. Szállás/hotel foglalás esetén a kötbérmentes lemondás határideje a szállás megrendelt kezdőnapját megelőző 3 munkanap. Ezen belüli lemondás esetén személyenként 1 éjszaka ára kötbéréként felszámolásra kerül.
 12. 12. Amennyiben az Utas az Utazási Iroda szolgáltatásaiban, illetve külföldi partnereinek szolgáltatásaiban hibát fedez fel, haladéktalanul köteles kifogását írásban közölni a külföldi szolgáltatóval, és amennyiben lehetősége engedi, az Utazási Iroda budapesti munkatársával. A közlés késedelméből eredő kárért az Utas felelős. Az Utazási Iroda az utazás befejezésétől számított 8 napon belül fogad el reklamációt. Az esetleges kártérítés összege nem haladhatja meg a kifogásolt szolgáltatás árának összegét.
 13. 13. Az utazás során az Utas, az általa harmadik személynek okozott kárért közvetlenül tartozik felelősséggel.
 14. 14. Az Utazási Iroda nem köteles a díjat visszafizetni, vagy leszállítani, ha az Utas valamely befizetett szolgáltatást az utazás során saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe.
 15. 15. Az Utazási Iroda a repülőgép, autóbusz, vonat indulása és érkezése, illetve késései miatt felelősséget nem vállal.
 16. 16. A vitás kérdéseket a szerződő felek igyekeznek peren kívül rendezni. Ha ez nem lehetséges, akkor a szerződő felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékességének.
Hívjon minket: 06 1 321 8551